La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Functii vacante

 

Specialist pentru reglementarea regimului funciar

Pentru detalii apelaţi sau apropiaţi-vă la secretarul Consiliului orășenesc, Anastasia Sîrbu.

Tel: 242-2-30-52

 

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist pentru reglementarea regimului funciar

Data-limită de depunere a documentelor:

15.02.2021

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general a funcţiei de specialist pentru reglementarea regimului funciar: ţinerea cadastrului funciar, ca bază a impozitării, ţinerea  Registrelor contractelor de arendă funciară după categorii de terenuri, delimitarea, formarea şi înregistrarea bunurilor imobile, contribuţia la îndeplinirea bugetului oraşului, eficienţa de activitate a  primăriei.
 
Sarcini de bază a funcţiei de specialist  pentru  reglementarea  regimului funciar:
- Ţinerea Registrelor cadastrale de evidenţă a deţinătorilor de terenuri;
- Prezentarea consiliului spre aprobare a proiectelor de decizii ce ţin de problemele funciare;
- Contribuirea la buna funcţionare a primăriei oraşului;

Scopul general a funcţiei  specialist pentru  reglementarea regimului funciar:
- Evidenţa calitativă a deţinătorilor funciari, susţinerea sectorului agricol;

Sarcini de bază specialist pentru  reglementarea regimului funciar:
Organizarea activităţii sectorului agricol;
- Evidenţa resurselor naturale, folosirea raţională şi corectă a terenurilor agricole cât şi celor sub construcţie;
- Păstrarea hotarelor administrative a localităţii.
 
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Anastasia Sîrbusecretarul comisiei de concurs

Telefon:

0(242)2-30-52

E-mail:

primsv@mail.ru

Web site:

http://www.primariastefanvoda.md/index.php?&l=

Raion, oraș:

or. Stefan Voda, ȘTEFAN VODĂ

Adresa:

or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 31, etajul III, biroul 11, la secretarul comisiei de concurs dna. Anastasia Sîrbu Tel. 0(242)2-30-52.

 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil din domeniul de specialist în cadastru. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză de sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 30 zile calendaristice de la data publicării avizului.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

Se oferă după depunerea documentelor, la secretarul comisiei de concurs dna. Anastasia Sîrbu Tel. 0(242)2-30-52.
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- Alexandr Suvorov - - - - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: info@primariastefanvoda.md, primariastefanvoda@ymail.com


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244734
Total ieri: 120
Total azi: 129
Online: 1