La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Taxe

Decizia Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

nr. 6/1 din 25 septembrie 2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor locale"

 

             Avînd în vedere demersul ÎM „Apă-Canal Ştefan Vodă” din 26 mai 2009 nr. 85 ”Cu privire la aprobarea noilor tarife la serviciile de alimentare cu apă, canalizare, deservirea sistemelor inginereşti de alimentare cu apă şi canalizare; în scopul ameliorării situaţiei financiare a ÎM „Apă-Canal Ştefan Vodă”; în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurarea apelor uzate, aprobată prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 164 din 29.11.2004; în temeiul art. 14(2) lit. q) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşănesc Ştefan Vodă DECIDE :

1. Se aprobă tarifele la următoarele servicii comunale:
a) apa potabilă pentru 1 m3 : I grupă – populaţia – 15 lei,
II grupă- ÎM”Reţelele Termice Ştefan Vodă” - 28 lei, fără TVA;
III grupă – alţi consumatori – 48,74 lei, fără TVA.

b) canalizare ( apa evacuată) pentru un m3 : I grupă – populaţia – 10 lei;
II grupă – alţi consumatori – 24,5 lei,fără TVA.

c) canalizare ( apa evacuată străină) pentru un m3: I grupă - populaţia – 16 lei;
II grupă - alţi consumatori – 27 lei, fără TVA.

d) deservirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din subsoluri şi etajele tehnice, pentru un m2 de suprafaţă totală:
I grupă – populaţia- 0,30 lei;
II grupă- alţi consumatori- 3,6 lei, fără TVA.

2. Prezenta decizie întră în vigoare din 01 octombrie 2009.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Danilă, manager-şef, ÎM DP „Apă-Canal Ştefan Vodă”.

4. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Direcţiei teritoriale control administrativ Căuşeni;
- ÎM DP „Apă-Canal Ştefan Vodă”;
- Instituţiilor,organizaţiilor,întreprinderilor;
- Publicului prin afişare, televiziunea prin cablu, redacţia ziarului „Prier”.

Preşedintele şedinţei Ion Mustafenco 

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului orăşenesc Galina Deriughin


Decizia Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

nr. 4/4 din 20 mai 2010 „Cu privire la aprobarea tarifului pentru deservirea sistemelor  inginereşti în subsoluri şi etajele tehnice pentru alţi consumatori, în afară de populaţie”

               În baza demersului Î.M. “Direcţia de producţie “Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă” nr. 122 din 07 mai 2010; în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărîrea Agenţiei pentru Reglementare în Energetică nr. 164 din 29.11.2004; în temeiul art. 14 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă DECIDE:

1. Se aprobă tariful în mărime 1,0 lei pentru 1 m2 de suprafaţă totală, fără TVA, pentru deservirea sistemelor inginereşti de alimentare cu apă, şi canalizare din subsoluri şi etajele tehnice pentru alţi consumatori, în afară de populaţie.

2. Prezenta decizie se pune în aplicare începînd cu 1 iunie 2010.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Dănilă, directorul Î.M. „Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă””.

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Î. M. „Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”;

Prin afişare în locurile publice.

          Preşedintele şedinţei                                                      Ion Mustafenco                             

            Contrasemnează:

       Secretarul Consiliului orăşănesc                                  Galina Deriughin

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - - - Placa comemorativa a fostilor colonisti germani - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244691
Total ieri: 191
Total azi: 86
Online: 1