La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Functii vacante

AVIZ REPETAT

 

Primăria orașului Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în funcţia respectivă, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante de contabil-şef.

Scopul general a funcţiei de contabil-şef: evidenţa contabilă a primăriei la venituri şi cheltuieli, control şi buna funcţionare a contabilităţii centralizate a primăriei, executarea bugetului la venituri şi cheltuieli , contribuţie la îndeplinirea bugetului oraşului, eficiență în activitatea primăriei.

Sarcini de bază a funcţiei de contabil-şef:

- participarea la elaborarea proiectului bugetului orasului;

- control asupra gestionării fondurilor publice și executării bugetului anual al orașului;

-  asigurarea evidenţei contabile a primăriei și instituțiilor din subordine.

 

Condiţii de participare la concurs

condiţii de bază:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  posedă limba de stat;

- capacitatea deplină de exerciţiu;

- neatingerea  vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- lipsa anticidentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- neprivarea de drept de a ocupa funcţii publice.

 

       cerinţe specifice:

- studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil din domeniul de contabilitate; 

-cunoaşterea legislaţiei în domeniu, abilităţi de utilizare a calculatorului(Word, Excel, Internet); 

- abilităţi de lucru cu informaţia;

- planificare, organizare, coordonare, analiză de sinteză, elaborare a documentelor;

- argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 

   Bibliografia concursului se va elibera de către secretarul comisiei de concurs la momentul depunerii dosarului de participare. 

 

Actele necesareformularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul juridic ( se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului juridic).

 

 Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data publicării avizului, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31, etajul i, biroul 5, la secretarul comisiei de concurs. Tel. 0242-23052.

           

Preşedintele Comisiei de concurs                                      Gh. Anghel

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
Domnitorul Moldovei ?tefan cel Mare ?i Sf?nt Placa comemorativa in memoria dlui Ion Palancean (parcul central) Cerbul incalecat Placa comemorativa a fostilor colonisti germani Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial Rascruce (linga Spitalul raional) Alexandr Suvorov
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: info@primariastefanvoda.md, primariastefanvoda@ymail.com


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 207490
Total ieri: 46
Total azi: 7
Online: 1