La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă - Comisii de specialitate

A N E X Ă nr. 1 la decizia

Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

nr. 4/2 din 07 iulie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂ

a comisiilor consultative de specialitate

a Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

pentru mandatul anilor 2015 - 2019.

 

Protecţie socială, învăţămînt, sănătate publică, tineret, sport, culte, cultură şi turism

1. Harcenco Andrei

2. Malaşevschi Valerii - preşedinte

3. Uzun Anatolie

4. Beril Valeriu

5. Bîrna Aliona - secretar

 

Probleme funciare, construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie comunală şi ecologie.

1. Maxim Vasile, preşedintele comisiei

2. Ursachi Erofel, vicepreşedintele comisiei

3. Cârnu Anatolie, secretarul comisiei

4. Belibov Vasile

5. Stratan Alexandru

 

Economie, buget, finanţe, administrarea patrimoniului public, administraţie publică, cooperare intercomunală şi transfrontalieră

1. Orlov Nicolae, preşedintele comisiei

2. Ceapchi Olga, secretarul comisiei

3. Strat Ion

4. Gîştemulte Nichifor

5. Popa Vladimir

6. Uşacova Galina

7. Lutenco Vinidict

 

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
Domnitorul Moldovei ?tefan cel Mare ?i Sf?nt Placa comemorativa in memoria dlui Ion Palancean (parcul central) Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial Placa comemorativa a fostilor colonisti germani Cerbul incalecat Mihai Eminescu Alexandr Suvorov
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: info@primariastefanvoda.md, primariastefanvoda@ymail.com


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 209597
Total ieri: 68
Total azi: 58
Online: 4