La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 /
Şedinţa nr. 1 din Vineri, 16 februarie 2024
Descarca procesul verbal: proces verbal nr.1 din 16.02.2024 optimized.pdf (11MB)

ORDINEA DE ZI aprobată:

 1. Cu privire la Raportul Anual de activitate a Primăriei și instituțiilor publice din subordine pentru anul 2023. Raportor: Vladislav Cociu, primar
 2. Cu privire la executarea bugetului oraşului pentru anul 2023. Raportor: Alexandra Frolenco, contabil-șef.
 3. Cu privire la stabilirea valorii nominale a unui tichet de masă pentru o zi efectiv lucrată.Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 4. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil. Raportor: Alexandra Frolenco, contabil-șef.
 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru veteranii Conflictului de pe Nistru, participanții Războiului din Afganistan, participanților și văduvelor participanților la lichidarea avariei nucleare din Cernobîl.  Raportor: Alexandra Frolenco, contabil-șef.
 6. Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Ștefan Vodă. Raportor: Vladislav Cociu, primar.
 7. Cu privire la raportul privind activitatea ÎM ”Direcția de Producere Apă-Canal” din orașul Ștefan Vodă.Raportor: Iurie Nicolenco, manager Î.M”DP Apă-canal Ștefan Vodă”.
 8. Cu privire la aprobarea Statelor de personal cu schema de salarizare al personalului ÎM DP ”Apă Canal Ștefan Vodă”. Raportor: Iurie Nicolenco, manager Î.M”DP Apă-canal Ștefan Vodă”.
 9. Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru anul 2023. Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul consiliului orășenesc.Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru anul 2023.
 10. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₃-61 de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul consiliului orășenesc.
 11. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc Ștefan Vodă în instanțele de judecată.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul consiliului orășenesc.
 12. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₃-57 de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul consiliului orășenesc.
 13. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₃-58 de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul consiliului orășenesc.
 14. Cu privire la înaintarea propunerii de proiect”Termoizolarea IET Grădinița de Copii nr.3 din or. Ștefan Vodă” în cadrul Programului Național ”Satul European” ediția II, 2024. Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul consiliului orășenesc.
 15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcționarea Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă, în redacție nouă.Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 16. Cu privire la aprobarea Regulamentului  de desfășurare a activității de comerț în orașul Ştefan Vodă. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 17. Privind aprobarea Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare și autorizarea publicității exterioară în oraşul Ştefan Vodă. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 18. Privind aprobarea Regulamentului de activitate a Centrului de Tineret Ștefan Vodă, în redacție nouă.Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 19. Privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 20. Cu privire la rezilierea contractului de comodat f/n din 01.01.2013. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 21. Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor bunuri proprietatea oraşului Ştefan Vodă, IP Gimnaziului rus “Dimitrie Cantemir”. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 22. Privind abrogarea Deciziei nr.24/7 din 24.05.2005 ”Cu privire la vânzarea subsolului prin licitație din blocul 18 de pe str. 31 August”.Raportor: Vladimir Bursuc, sp. prin. relații funciare.
 23. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare. Raportor: Raportor: Vladimir Bursuc, sp. prin. relații funciare.
 24. Cu privire la extinderea platformei publice existente de staționare pentru  autovehicule și amenajarea unei noi platforme publice de staționare pe str. 31August 1989 nr.14. Raportor: Dumitru Luchianov, arhitect.
 25. Cu privire la modificarea deciziei Decizie nr.3/18 din 19 decembrie 2023 ”Cu privire la instituirea comisiei de licitație”. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 26. Cu privire la contractarea serviciilor de audit intern la Î.M. “D.P. “Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă”.Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 27. Cu  privire la identificarea şi selectarea  unor sectoare de drum pentru reabilitare din surse proprii în anul 2024. Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 28. Cu privire la aprobarea participării primăriei Ștefan Vodă, la concursul de selectare a Grupurilor de APL-uri în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC pentru perioada 2024-2027. Raportor: Vladislav Cociu, primar.
 29. Cu privire la revenirea din concediu de îngrijire a copilului a secretarei consiliului orășenesc. Raport: Ecaterina Rudenco.

Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilorct, finanțe, gestionarea patrimoniului public, administrație publică, drept și disciplină, cooperare internațională și transfrontalieră.

14.02.2024, orele 15:00- ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme funciare, construcții, urbanism, amenajarea  teritoriului, gospodăriei comunală și ecologie.

15.02.2024, orele 15:00- ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme de protecție socială, educație, sănătate publică, tineret, sport, culte, cultură și turism.


Decizii şi alte materiale de şedinţă

» 1. Cu privire la Raportul Anual de activitate a Primăriei și instituțiilor publice din subordine pentru anul 2023 195KB
» Raport Anual 21MB
» 2. Cu privire la executarea bugetului oraşului pentru anul 2023. 764KB
» 3. Cu privire la stabilirea valorii nominale a unui tichet de masă pentru o zi efectiv lucrată 258KB
» Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil. 420KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru veteranii Conflictului de pe Nistru, participanții Războiului din Afganistan, participanților și văduvelor participanților la lichidarea avariei nucleare din Cernobîl. 269KB
» Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Ștefan Vodă. 220KB
» 7. Cu privire la raportul privind activitatea ÎM ”Direcția de Producere Apă-Canal” din orașul Ștefan Vodă. 215KB
» Raport ÎMDP„Apă-Canal Ștefan Vodă” 2MB
» 8.Cu privire la aprobarea Statelor de personal cu schema de salarizare al personalului ÎM DP ”Apă Canal Ștefan Vodă”. 207KB
» 9.Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru anul 2023. 2MB
» 10.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₃-61 de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. 206KB
» 11. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orășenesc Ștefan Vodă în instanțele de judecată 247KB
» 12. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₃-57 de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. 246KB
» 13. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₃-58 de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat 225KB
» 14. Cu privire la înaintarea propunerii de proiect”Termoizolarea IET Grădinița de Copii nr.3 din or. Ștefan Vodă” în cadrul Programului Național ”Satul European” ediția II, 2024. 243KB
» 15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcționarea Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă, în redacție nouă. 230KB
» Regulament CO Ștefan Vodă 7MB
» 16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în orașul Ştefan Vodă. 456KB
» Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în orașul Ştefan Vodă 1MB

Inapoi la lista ședintelor
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - - - - - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244647
Total ieri: 127
Total azi: 42
Online: 1