La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 /
Şedinţa nr. 3 din Marţi, 19 decembrie 2023
Descarca procesul verbal: proces verbal nr.3 19.12.2023 optimized.pdf (8MB)

ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024. Raportor: Ciobanu Tatiana, perceptor fiscal.
 2. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024.Raportor: Ciobanu Tatiana, perceptor fiscal.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ștefan Vodă pentru anul 2024 în prima lectură.Raportor: Frolenco Alexandra, contabil-șef.
 4. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr.6/6 din 20.12.2022 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului pe anul 2023 în lectura a II-a”.Raportor: Alexandra Frolenco, contabil-șef.
 5. Cu privire la acordarea premiului anual și premiului unic funcționarilor cu demnitate publică și alesului local. Raportor: Frolenco Alexandra, contabil-șef.
 6. Cu privire la acordarea premiului angajaților din Serviciul de Amenajare a orașului.Raportor: Frolenco Alexandra, contabil-șef.
 7. Cu privire la abrogarea deciziei nr.5/16 din 28.07.2023 ”Cu privire la aprobarea documentației cadastrale de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor”.Raportor:Bursuc Vladimir, specialist reglementarea regimului funciar.
 8. Cu privire la inițierea procedurii de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale corectate. Raportor:Bursuc Vladimir, specialist reglementarea regimului funciar.
 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare.Raportor:Bursuc Vladimir, specialist reglementarea regimului funciar.
 10. Cu privire la aprobarea Dării de seamă funciară.    Raportor:Bursuc Vladimir, specialist reglementarearegimului funciar.
 11. -
 12. Cu privire la amenajarea, prin pavare, a unui drum-acces spre strada Chișinău.Raportor:Luchianov Dumitru, arhitect-urbanist.
 13. -
 14. Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ștefan Vodă pentru anul 2024 în lectura a II-a.Raportor: Frolenco Alexandra, contabil-șef.
 15. Cu privire la amplasarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale.Raportor:Luchianov Dumitru, arhitect-urbanist.
 16. Cu privire la transmiterea-primirea la deservirea tehnică a unui segment de apeduct.Raportor:Luchianov Dumitru, arhitect-urbanist.
 17. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă nr.7/15 din 02 octombrie 2015 „Cu privire la permisiunea parcării autovehiculelor „TAXI” şi autoturismelor pe terenul cu îmbrăcăminte asfaltică de pe str. 31 august””. Raportor:Oleg Gherman, jurist.
 18. Cu privire la instituirea Comisiei de Licitație.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul Consiliului orășenesc.
 19. Cu privire la instituirea Comisiei Administrative pe lângă Primarul orașului Ștefan Vodă.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul Consiliului orășenesc.
 20. Cu privire la instituirea Comisiei pe probleme sociale pe lângă Primarul orașului Ștefan Vodă.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul Consiliului orășenesc.
 21. -
 22. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru reprezentarea  intereselor în instanța de judecată.Raportor: Oleg Gherman, jurist.
 23. Cu privire la delegarea unui reprezentant în componența Consiliului de Administrare a Instituției Publice Școala Primară „Grigore Vieru”.Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul Consiliului orășenesc.
 24.  Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale a primarului, viceprimarului și secretarului consiliului orășenesc pentru anul 2024.   Raportor: Ecaterina Rudenco, secretarul Consiliului orășenesc.
 25. Cu privire la completarea Deciziei nr.4/18 din 14 octombrie 2022 ”Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil în proprietatea publică a orașului Ștefan Vodă.Raportor:Oleg Gherman, jurist.
 26. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru lichidarea iregularităților depistate în urma inspectării financiare complexe.Raportor:Oleg Gherman, jurist. Coraportori – specialiștii din cadrul primăriei.

 

15.12.2023, orele 10:00- ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme de economie, buget, finanțe, gestionarea patrimoniului public, administrație publică, drept și disciplină, cooperare internațională și transfrontalieră.

15.12.2023, orele 15:00- ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme funciare, construcții, urbanism, amenajarea  teritoriului, gospodăriei comunală și ecologie.

15.12.2023, orele 13:30- ședința comisiei consultative de specialitate pe probleme de protecție socială, educație, sănătate publică, tineret, sport, culte, cultură și turism.


Decizii şi alte materiale de şedinţă

» Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024. 2MB
» Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024. 739KB
» Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ștefan Vodă pentru anul 2024 în prima lectură. 1016KB
» Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr.6/6 din 20.12.2022 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului pe anul 2023 în lectura a II-a”. 384KB
» Cu privire la acordarea premiului anual și premiului unic funcționarilor cu demnitate publică și alesului local. 362KB
» Cu privire la acordarea premiului angajaților din Serviciul de Amenajare a orașului. 407KB
» Cu privire la abrogarea deciziei nr.5/16 din 28.07.2023 ”Cu privire la aprobarea documentației cadastrale de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor”. 194KB
» Cu privire la inițierea procedurii de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale corectate. 377KB
» Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare. 232KB
» Cu privire la aprobarea Dării de seamă funciară. 242KB
» Cu privire la amenajarea, prin pavare, a unui drum-acces spre strada Chișinău. 265KB
» Cu privire la aprobarea bugetului orașului Ștefan Vodă pentru anul 2024 în lectura a II-a 4MB
» Cu privire la amplasarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale. 206KB
» Cu privire la transmiterea-primirea la deservirea tehnică a unui segment de apeduct. 254KB
» Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă nr.7/15 din 02 octombrie 2015 „Cu privire la permisiunea parcării autovehiculelor „TAXI” şi autoturismelor pe terenul cu îmbrăcăminte asfaltică de pe str. 31 august””. 243KB
» Cu privire la instituirea Comisiei de Licitație. 269KB
» Cu privire la instituirea Comisiei Administrative pe lângă Primarul orașului Ștefan Vodă 261KB
» Cu privire la instituirea Comisiei pe probleme sociale pe lângă Primarul orașului Ștefan Vodă. 264KB
» Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului orășenesc Ștefan Vodă pentru reprezentarea intereselor în instanța de judecată 545KB
» Cu privire la delegarea unui reprezentant în componența Consiliului de Administrare a Instituției Publice Școala Primară „Grigore Vieru”. 242KB
» Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale a primarului, viceprimarului și secretarului consiliului orășenesc pentru anul 2024. 325KB
» Cu privire la completarea Deciziei nr.4/18 din 14 octombrie 2022 ”Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil în proprietatea publică a orașului Ștefan Vodă. 253KB
» Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru lichidarea iregularităților depistate în urma inspectării financiare complexe 357KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - Placa comemorativa in memoria dlui Ion Palancean (parcul central) - - - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244647
Total ieri: 127
Total azi: 42
Online: 1