La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist pentru reglementarea regimului funciar
Data publicării: Marţi, 09 iunie 2020
Descarcă fişier: concurs ocuparea functiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar.pdf (555KB)

AVIZ

Primăria or.Ştefan Vodă,

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

 Specialist pentru reglementarea regimului funciar

Afişat la data de 09.06.2020

 

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în funcţiile respective, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimuluifunciar

 

Scopul general a funcţiei de specialist pentru reglementarea regimuluifunciar:ţinerea cadastrului funciar, ca bază a impozitării, ţinerea  Registrelor contractelor de arendă funciară după categorii de terenuri, delimitarea , formarea şi înregistrarea bunurilor imobile, contribuţia la îndeplinirea bugetului oraşului, eficienţa de activitate a  primăriei.

 

Sarcini de bază a funcţiei de specialist  pentru  reglementarea  regimuluifunciar:

- Ţinerea Registrelor cadastrale de evidenţă a deţinătorilor de terenuri;

- Prezentarea consiliului spre aprobare a proiectelor de decizii ce ţin de problemele funciare;

- Contribuirea la buna funcţionare a primăriei oraşului;

 

Scopul general a funcţiei  specialist pentru  reglementarea regimuluifunciar:

Evidenţa calitativă a deţinătorilor funciari, susţinerea sectorului agricol;

 

Sarcini de bazăspecialist pentru  reglementarea regimuluifunciar:

Organizarea activităţii sectorului agricol;

Evidenţa resurselor naturale, folosirea raţională şi corectă a terenurilor agricole cât şi celor sub construcţie;

Păstrarea hotarelor administrative a localităţii.

 

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  posedă limba de stat;

- capacitatea deplină de exerciţiu;

- neatingerea  vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- neprivarea de drept de a ocupa funcţii publice;

 

   Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către secretarul comisiei de concurs;

   

   Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil din domeniul de specialist în cadastru. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză de sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate,copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul juridic (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului juridic).
   

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data publicării avizului, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 31, etajul III, biroul 15, la secretarul comisiei de concurs dna Ana Cozacenco tel. 0242-23114.

Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 03 iulie 2020
Aviz de desfăşurare a probei scrise şi a interviului din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist în reglementarea regimului funciar al Primăriei or. Ştefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 01 iulie 2020
Aviz Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 01 iulie 2020
Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 17 iunie 2020
Aviz Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 09 iunie 2020
AVIZ REPETAT Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 10 ianuarie 2020
Stimaţi cetăţeni! Pe portalul informaţional al autorităţilor administraţiei publice ale oraşului Ştefan Vodă, în partea stingă a contentului paginii, în compartimentul "Consiliul local", fişierul "şedinţe", vă îndrumăm să vă familiarizaţi cu procesul-verbal şi deciziile aprobate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă din 13 decembrie 2019. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 23 decembrie 2019
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 09 decembrie 2019
Stimați cetățeni ai orașului Ștefan Vodă! Vă înștiințăm că, în baza dispoziției Primarului orașului Ștefan Vodă nr. 140 din 06.12.2019, la data de 13 decembrie 2019, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei or. Ștefan Vodă este convocată ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 decembrie 2019
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 08 noiembrie 2019
Stimați locuitori ai orașului Ștefan Vodă! Vă aducem la cunoștință și vă invităm să participați la data de 11 noiembrie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei (etajul 3), la ședința privind aducerea la cunoștință publică a hotărârilor judecătorești privind validarea mandatelor de Primar al orașului și consilieri în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă aleși în cadrul alegerilor lcoale generale din 20.10.2019, îmânarea legitimațiilor aleșilor locali și desfășurarea ședinței de constituire a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă. Mai multe detalii vizualizați în imaginea atașata la prezenta postare. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 23
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
Mihai Eminescu Domnitorul Moldovei ?tefan cel Mare ?i Sf?nt Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial Rascruce (linga Spitalul raional) Cerbul incalecat Placa comemorativa a fostilor colonisti germani Alexandr Suvorov
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: info@primariastefanvoda.md, primariastefanvoda@ymail.com


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 241828
Total ieri: 101
Total azi: 75
Online: 2