La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AVIZ Primăria orașului Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: - Șef Centru de Tineret
Data publicării: Vineri, 10 martie 2023

Scopul Funcției

Asigurarea realizării misiunii şi a obiectivelor Centrului de tineret prin promovarea şi aplicarea unui
management performant, realizarea eficientă a programelor și serviciilor pentru tineret, dezvoltarea
relațiilor de conlucrare cu instituțiile din domeniu, în conformitate cu legislația în vigoare.

Sarcinile de bază conform fișei postului

1. Realizarea managementului organizațional – strategic și operațional;
2. Realizarea managementului resurselor umane;
3. Asigurarea colaborării cu instituțiile/organizațiile active în domeniul tineretului.

4. Realizarea managementului financiar, logistic și al documentelor.

5.Colaborarea cu instituțiile specializate în vederea dezvoltării și promovării valorilor culturale și politicilor de tineret;

6.Organizarea campaniilor de educație civică, seminarelor, conferințelor, meselor rotunde de comun cu ONG-urile, instituțiile de învășământ;

7.Elaborarea proiectelor, programelor privind  problemele de interes comun, inclusiv organizarea agrementului populației, manifestărilor din domeniul culturii și tineretului;

8.Elaborarea scenariilor, regulamentelor pentru organizarea concursurilor, festivalurilor și manifestărilor cultural-artistice în masă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a.     deține cetățenia Republicii Moldova;

b.     posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c.     are capacitate deplină de exercițiu;

d.     nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e.     este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;

f.       are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

g.     în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție conform art. 64 alin.(1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h.     nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

a.     nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

- superioare sau postuniversitare în domeniul educației, tineretului, administrației publice, sau echivalente domeniului.

Experiență profesională:

- 1 an experiență profesională se consideră un avantaj;

Cunoștințe:

cadrul normativ național în domeniul tineretului;
politicile publice și programele naționale și locale în domeniul tineretului;
metodele de realizare a programelor/serviciilor pentru tineret;
cunoașterea bunelor practici privind promovarea în societate a interesului pentru problemele
tinerilor și a modelelor/exemplelor de soluționare a acestora;
specificul activității Centrului; factorii care pot fi implicați în soluționarea problemelor tinerilor,
în realizarea eficientă a programelor/serviciilor Centrului;
managementul organizațional, managementul resurselor umane, psihologia conducerii;
posedarea limbii române (scris și vorbit) și a limbii vorbite în teritoriu;

 


 
 
 

Abilități:

Abilități de lucru cu documentele, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, calități etico-morale și psihologice; aplică proceduri, metode și tehnici profesionale adecvate domeniului de competență; realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

Atitudini:

Respect față de oameni, integritate profesională, comportament etic, responsabilitate, disciplină, loialitate, spirit de inițiativă, creativitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, flexibilitate, punctualitate, diplomație, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției 
   
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Informații suplimentare:

tel: 0242 2-30-52; 078924722

Ecaterina Rudenco /Secretarul Consiliului orășenesc/

Alte înregistrări
Data publicării: Duminică, 19 noiembrie 2023
În conformitate cu Dispoziția primarului nr.216 din 16 noiembrie 2023, Primăria Ștefan Vodă, anunță organizarea audierilor publice a proiectului bugetului orășenesc pentru anul 2024. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 01 septembrie 2023
Primăria Ștefan Vodă anunță prelungirea termenului de depunere a Formularelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției de Specialist Centrul de Tineret Ștefan Vodă 01.09.2023 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 15 august 2023
Primăria orașului Ștefan Vodă anunță concurs la funcția vacantă de Specialist Centrul de Tineret Ștefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iunie 2023
Începând cu data de 16.06.2023, în localitatea or. Ștefan Vodă vor fi executate lucrări cadastrale pentru corectarea erorilor de către compania S.C.”TERRALEX GRUP” S.R.L. selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 decembrie 2022
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 decembrie 2022
Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 81
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - - - - - Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244637
Total ieri: 190
Total azi: 32
Online: 1