La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AVIZ concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: - director al grădiniței de copii nr. 2 din or. Ștefan Vodă
Data publicării: Joi, 20 mai 2021
Descarcă fişier: aviz concurs director gradinita de copii nr.2 stefan voda.pdf (954KB)

A V I Z

Primăria orașuluiŞtefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

- director al grădiniței de copii nr. 2 din or. Ștefan Vodă

Funcţia de director se ocupă prin concurs, în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat de organul central de specialitate în domeniul învățământului și științei.

1. Directorul instituţiei de educaţie timpurie publică este numit în funcţie pentru un termen de 5 ani.

Directorul instituției de educație timpurie îndeplinește următoarele funcții:1) de analiză; 2) de planificare; 3) de organizare; 4) de coordonare; 5) de monitorizare; 6) de evaluare și apreciere.

Directorul instituţiei de educaţie timpurie are următoarele atribuţii și responsabilități:

1) promovează politica statului în domeniul educației timpurii și este responsabil pentru implementarea ei;

2) este responsabil de aplicarea în instituție a legislației în vigoare;

3) reprezintă instituţia în relaţia cu APL, cu Organului Local de Specialitate în Domeniul Învățămîntului (în continuare OLSDÎ), cu comunitatea locală şi cu alţi factori interesaţi;

4) coordonează activitatea instituţiei cu OLSDÎ, conducîndu-se de actele autorităţilor publice locale şi centrale, actele normative în vigoare ale autorităţilor abilitate;

5) asigură managementul strategic și operațional al instituției în colaborare cu APL, după cosultarea partenerilor sociali și reprezentanților părinților;

6)răspunde de organizarea şi calitatea serviciilor educaționale, de îngrijire și protecție, oferite copiilor, de activitatea întregului personal angajat, de cea desfăşurată cu părinţii, de problemele financiare ale unităţii, de activitatea 24 metodică şi de perfecţionare, de păstrarea, gestionarea şi îmbogăţirea patrimoniului instituției;

7) estimează și propune spre aprobare normele de completare a grupelor și numărul de grupe;

8) conduce ședințele Consiliului profesoral-pedagogic și emite ordine cu privire la punerea în aplicare a deciziilor consiliului;

9) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele instituţiei de educaţie timpurie pe care o conduce;

10) elaborează, anual, schema de încadrare a personalului și o coordonează cu fondatorul;

11) elaborează și aprobă Fişa de post pentru toate categoriile de salariaţi ai instituţiei;

12) emite ordine, semnează în numele instituţiei actele juridice ale acesteia;

13) angajează şi eliberează din funcţie personalul instituţiei;

14) monitorizează, evaluează, promovează personalul instituției;

15) participă la proiectarea și gestionarea bugetului instituţiei;

16) elaborează anual rapoarte de activitate, pe care le prezintă OLSDÎ şi APL;

17) exercită alte atribuții stabilite conform fișei postului, elaborată de angajator în conformitate cu actele legislativ-normative în vigoare.

 

Informațiile privitor la condițiile și modul de participare la concurs pot fi aflate pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Ștefan cel Mare, 31 etajul III, biroul (nr. 11). Telefon de contact 2-30-52.

Actele necesare se vor depune la secretarul comisiei de organizare a concursului, pînă pe data de 22 iunie 2021, inclusiv.

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 05 ianuarie 2022
Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 08 decembrie 2021
ÎM DP "Apă-Canal" din or. Ştefan Vodă solicită de la Agenţia de Mediu eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei din 11 sonde arteziene aflate în gestiunea Întreprinderii Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 08 decembrie 2021
Primăria oraşului Ştefan Vodă iniţiază programul de bugetare participativă Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 30 noiembrie 2021
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 noiembrie 2021
Anunţ de participare privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 prin procedura de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 05 iulie 2021
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 05 iulie 2021
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 martie 2021
Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 03 martie 2021
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 februarie 2021
PROGNOZĂ HIDROLOGICĂ Conform datelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu prognoza meteorologică, în intervalul 21 februarie, 01 martie, Centrul Hidrologic prognozează – distrugerea treptată a formațiunilor de gheață pe râurile și bazinele de apă. Gheața va fi fragilă și îmbinată cu apă, ieșirea pe ea va prezenta pericol. Se atenționează părinții care au copii minori, cât și amatorii pescuitului să fie prudenți. Citeşte mai mult...

Rezultatele 31 - 40 din 85
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial Mihai Eminescu - - - Placa comemorativa a fostilor colonisti germani Cerbul incalecat
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244645
Total ieri: 190
Total azi: 40
Online: 2