La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț privind prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar al Consiliului orășenesc Ștefan Vodă
Data publicării: Vineri, 28 iunie 2019

IMPORTANT!!!

Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar al Consiliului orășenesc Ștefan Vodă.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 15 zile calendaristice de la data publicării avizului de prelungire a concursului pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31, etajul 2, biroul 5, la secretarul comisiei de concurs dl Varsanovie Zmeu, tel. 0242-25390.
Notă: termenul de depunere a actelor expiră la data de 11 iulie 2019 inclusiv.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetățenii Republicii Moldova care corespund cerințelor de încadrare în funcția respectivă, prevăzute de legislația în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Consiliului local.

Scopul general al funcţiei: organizarea activităţii Consiliului orăşenesc Ștefan Vodă şi contribuţia la realizarea managementului eficient al activităţii Primăriei orașului Ștefan Vodă.

Sarcini de bază ale funcției:
- planificarea şi organizarea şedinţelor Consiliului orăşenesc;
- asigurarea accesului publicului la informaţie şi comunicarea actelor adoptate de autoritățile publice orășenești;
- legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor; 
- contribuție la managementul eficient al activităţii primăriei;
- realizarea procedurilor de managament al resurselor umane (a procedurilor de personal).

Condiţii de bază de participare la concurs:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba de stat și a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; 
- capacitatea deplină de exerciţiu; 
- neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
- neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către secretarul comisiei de concurs.

Cerinţe specifice:
- studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul de drept sau în administraţie publică;
- cunoaşterea modului de funcționare a unei autorități publice și a legislaţiei în domeniu; 
- posedarea cunoștințelor de lucru la computer;
- abilităţi de lucru cu informaţia;
- planificare, organizare, coordonare, analiză de sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei;
- soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Actele necesate: 
- cererea de participare la concurs;
- formularul de participare la concurs;
- CV;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională și/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical;
- cazierul juridic (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului juridic).
Copiile actelor solicitate se prezintă, în mod obligatoriu, împreună cu originalele sau se autentifică notarial.

Președintele comisiei de concurs
Gheorghe Anghel

Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 27 februarie 2024
Prin prezenta Primăria Ștefan Vodă Vă informează la data de 29 februarie 2024, Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 02 februarie 2024
COMUNICAT INFORMATIV Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 10 ianuarie 2024
Primăria orașului Ștefan Vodă anunţă, începând cu data de 11 ianuarie 2024, concurs pentru suplinirea funcţiei publice de execuție specialist principal al achizițiilor publice Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 07 decembrie 2023
Primăria orașului Ștefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: specialist principal în relații cu publicul. Citeşte mai mult...
Data publicării: Duminică, 19 noiembrie 2023
În conformitate cu Dispoziția primarului nr.216 din 16 noiembrie 2023, Primăria Ștefan Vodă, anunță organizarea audierilor publice a proiectului bugetului orășenesc pentru anul 2024. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 01 septembrie 2023
Primăria Ștefan Vodă anunță prelungirea termenului de depunere a Formularelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției de Specialist Centrul de Tineret Ștefan Vodă 01.09.2023 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 15 august 2023
Primăria orașului Ștefan Vodă anunță concurs la funcția vacantă de Specialist Centrul de Tineret Ștefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iunie 2023
Începând cu data de 16.06.2023, în localitatea or. Ștefan Vodă vor fi executate lucrări cadastrale pentru corectarea erorilor de către compania S.C.”TERRALEX GRUP” S.R.L. selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 10 martie 2023
Șef Centru de Tineret Ștefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 85
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - - - - Monumentul eroilor c?zu?i ?n cel de-al doilea r?zboi mondial -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244642
Total ieri: 190
Total azi: 37
Online: 3